Reglement

  1. De Foreholte veiling wordt gehouden op vrijdag 24 november 2023 in het clubgebouw van VV Foreholte onder toezicht van mr. Miranda Heemskerk, notaris te Voorhout en staat onder leiding van de heren Th. van Werkhoven en J.P. Does (veilingmeesters – Veilingcommissie VV Foreholte).
  2. De te veilen kavels zijn op de veiling aanwezig of u ontvangt een tegoedbon voor de aangekochte kavels. Met vragen over deze tegoedbonnen kunt u contact opnemen met de Veilingcommissie via veiling@foreholte.nl 
  3. Eventuele reclames over de aangekochte kavels worden tot één week na de veiling, dus tot en met 1 december 2023 in behandeling genomen.
  4. U ontvangt binnen 1 maand na de veiling een factuur van uw aangekochte kavels. Betaling is uitsluitend mogelijk door overmaking op IBANno : NL96 RABO 0367 7431 75 t.n.v. Foreholte Veiling onder vermelding van het factuurnummer.
  5. Indien bepaalde kavels geruild kunnen worden, staat dit vermeld in het veilingmagazine of wordt dit expliciet genoemd tijdens de veiling.
  6. De Veilingcommissie behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de kavellijst en van dit reglement af te wijken.
  7. De aangekochte kavels en de uitgereikte tegoedbonnen dienen direct na afloop van de veiling te worden meegenomen. De veilingcommissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kavels en tegoedbonnen die zoek zijn geraakt nadat de kavel of de tegoedbon door de koper in ontvangst is genomen.
  8. Bij binnenkomst in de zaal ontvangt u na overhandiging van het inschrijfformulier een kopersnummer. Bij het bieden op een kavel steekt u dit kopersnummer duidelijk zichtbaar voor de veilingmeester omhoog. Dit bevordert een vlot verloop van de  veiling en een foutloze administratieve verwerking na afloop van de veiling..
  9. Bij het vroegtijdig verlaten van de zaal dient u uw kopersnummer in te leveren bij de Veilingcommissie of mee te nemen, dus niet achterlaten in de zaal.
  10. Voor de kopers die de inschrijving op hun bedrijfsnaam registreren, worden de aangekochte kavels verhoogd met het daarvoor geldende btw-percentage. 

 

Wat als u verhinderd bent om te komen?

Wij vinden het veel leuker als u zelf op de avond van de veiling aanwezig kunt zijn, maar mocht u verhinderd zijn, bestaat de mogelijkheid om een koopopdracht te geven aan de Veilingcommissie. U kunt voor het geven van een koopopdracht contact opnemen met: John  Evers 06 – 39 88 52 94. Ziet u in het  magazine een kavel waarop u wilt bieden, aarzel dan niet om met John Evers contact op te nemen. Natuurlijk kunt u altijd zelf ook iemand aanwijzen/benaderen die voor u biedt.